Tag Archives: Psalmi

Jae jakeelta: Psalmi 2:5

Hän puhuu heille vihassaan ja kauhistuttaa heidät kiivaudellaan… (Ps. 2:5) Alkutekstin sana aph ”viha”, voi tarkoittaa myös ”sieraimet” tai ”henkäys”. Sanan kharon ”kiivaus” perusmerkitys taas liittyy tuleen ja palamiseen. Nämä molemmat ovat useasti Raamatussa esiintyviä kuvia, jotka liityvät erityisesti Jumalan Pyhään Henkeen ja uutta luovaan voimaan. Alussa Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin elämän Hengen; vastaavasti ylösnoussut…

Continue reading

Jae jakeelta: Psalmi 2:1

Miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat? (Ps. 2:1) Vuoden 1938 käännös: ”…pauhaavat ja turhia ajattelevat”. Alkutekstin verbit voivat tarkoittaa metelöintiä ja hälisemistä, mutta myös juonittelua ja kiihottamista. Kuten seuraavasta jakeesta voi päätellä, kyse on tavoitteellisesta Jumalan vastaisesta toiminnasta. Joka tapauksessa meteli on ”turhaa” tai ”tyhjää” (hepr. riik). Koska Jumala on kaikkivaltias, hänen vastustamisensa ei johda…

Continue reading

Jae jakeelta: Psalmi 1:3

Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Puu on Raamatun keskeisiä vertauskuvia. Luomiskertomuksessa Elämän puu kuvaa Jumalan hyvää suunnitelmaa ihmisen varalle. Sen vastakohtana Hyvän ja pahan tiedon puu edustaa ihmisen halua elää omaehtoisesti, Jumalasta riippumattomana. Jeesus viittaa kahteen puuhun vuorisaarnassa: ”Hyvä puu tekee…

Continue reading

Jae jakeelta: Psalmi 1:2

 …vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Sana ”vaan” on kontrasti edelliseen jakeeseen nähden. Moni löytää iloa tämän maailman asioista, mutta Jumalaa rakastava löytää todellisen ilonsa Herran laista. ”Laki” tarkoittaa Mooseksen kirjoja, mutta voi viitata yleisemminkin Jumalan käskyihin. Ei ole ilmeistä että laki olisi iloinen asia – edes Raamatussa. Paavalin mukaan laki…

Continue reading

Jae jakeelta: Psalmi 1:1

”Hyvä on sen osa” – hän on autuas, siunattu, onnellinen. Jeesus aloittaa vuorisaarnan samaan tapaan: ”Autuaita ovat…”. Toistaessaan tätä aloitusta Jeesus antaa ymmärtää että koko hänen saarnansa on tavallaan ensimmäisen psalmin – tai koko Psalmien kirjan – selitystä. Alkutekstissä esiintyvä sana pohjautuu verbiin ashar, ”julistaa autuaaksi”, oikeastaan ”edistää” tai ”asettaa kohdalleen”. Kuvailtu autuas ei siis…

Continue reading