Salattua ja paljastettua: Pohdittavaa ennen Valoon-konserttia

Tässä artikkelissa paljastetaan osa lauluista ja raamatunkohdista, jotka kuullaan Valoon-konsertissa 6.2.2015. Samalla esitän muutamia kysymyksiä, joita voit halutesssasi mietiskellä ennen konserttia.

Laulut ”Pimeys” ja ”Valoon”

Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi: ”Tulkoon valo!” Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. 1 Moos 1:2-4 

Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” Joh. 8:12 

Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1 Joh 1:7

Vaikka sanoisin: ”Nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon”, sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo. Psalmi 139:11-12

 1. Miksi valo on hyvä? Yritä keksiä useita syitä.
 2. Millaista pimeyttä on hengellinen pimeys? Miten se ilmenee maailmassa ja yksittäisissä ihmisissä?
 3. Jos Jeesus kerran on valo, miksi kaikki eivät tule valoon?
 4. Mitä valossa vaeltaminen tarkoittaa käytännössä?
 5. Millaista pimeyttä Jeesus on kohdannut elämässään ja kuolemassaan?
 6. Mitä tarkoittaa, että Jeesukselle pimeyskin on ”kuin kirkas valo”? Mikä merkitys sillä on sinun elämässäsi?

Laulut ”Enemmän” ja ”Salattu”

Paavali astui keskelle Areiopagia ja alkoi puhua: ”Ateenalaiset! Kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus: ’Tuntemattomalle jumalalle.’ Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan.”Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin — itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. Ap.t. 17:22-27

 1. Miksi Ateenassa oli temppeli tuntemattomalle Jumalalle?
 2. Palveleeko ja palvooko kristitty tuntematonta vai tunnettua Jumalaa?
 3. Miten Paavalin toteamus, ettei Jumalaa palvella ihmiskäsin, tulisi ymmärtää? Mitä asioita tämä kyseenalaistaa meidän uskonnossamme tai uskossamme?
 4. Onko mielestäsi mahdollista tuntea Jumala? Mitä Jumalan tunteminen käytännössä tarkoittaa?
 5. Mitkä asiat Jumalassa jäävät mahdollisesti meiltä salatuksi (a) tässä ajassa (b) ikuisesti?

Artikkelikuva: Musei Vaticani, Rooma / JP