Jae jakeelta: Psalmi 1:2

 …vaan löytää ilonsa Herran laista,
tutkii sitä päivin ja öin.

Sana ”vaan” on kontrasti edelliseen jakeeseen nähden. Moni löytää iloa tämän maailman asioista, mutta Jumalaa rakastava löytää todellisen ilonsa Herran laista. ”Laki” tarkoittaa Mooseksen kirjoja, mutta voi viitata yleisemminkin Jumalan käskyihin.

Ei ole ilmeistä että laki olisi iloinen asia – edes Raamatussa. Paavalin mukaan laki ei tuo siunausta vaan kirouksen, koska on kirjoitettu: ”Kirottu on jokainen, joka ei tunnusta tämän lain käskyjä eikä elä niiden mukaisesti” (5. Moos. 28:26). Tuntuu helpommalta iloita Jeesuksesta, joka on sovittanut syntimme ja vapauttanut lain kirouksesta, kuin itse laista.

Mutta Jumalan laki on hyvä, koska Jumala tahtoo meille hyvää. Eedenin puutarhasta asti paholainen on uskotellut muuta. Jos kyseenalaistamme Jumalan hyväntahtoisuuden, laki näyttäytyy kivikkoisena koetusten tienä; mutta jos ymmärrämme että Jumala tahtoo meidän parastamme, tajuamme, ettei ole suurempaa onnea kuin oppia noudattamaan Jumalan tahtoa. Näin löydämme sen elämän tarkoituksen, johon meidät on luotu ja joka yksin voi tehdä meidät onnellisiksi.

Jae kuvaa ihmistä, jonka elämään Jumala on jo tarttunut ja jonka Jumala on siirtänyt pois synnin orjuudesta Jumalan valtakunnan vapauteen. Jumalan läsnäolo tuo hänelle suuremman onnen kuin kaikki se maallinen, josta hän aiemmin turhaan etsi tarkoitusta elämälleen. Siksi hän sanoo: ”minun onneni on olla lähellä Jumalaa, minä turvaan Herraan, Jumalaani” (Ps. 73:28). Jumalan laki ei näyttäydy hänelle vaatimuksena, vaan lahjana. Se kertoo, millaista on hyvä elämä lähellä Jumalaa.

Mutta olemme heikkoja ja eksymme helposti. Siksi on tärkeää, että yhteytemme Raamattuun ei katkea, vaan ”tutkimme sitä päivin ja öin”. Jumalan sanan läpivalaisussa elämämme arvojärjestys pysyy oikeana, kasvamme kristittyinä ja uskomme Jumalan hyvyyteen vahvistuu kokemuksen kautta.

Kysymys itselle:

Mitä suhtautumiseni Raamatun käskyihin kertoo Jumala-kuvastani? Näenkö Jumalan ankarana ja vaativana, vaiko rakastavana ja huolehtivana?

Rukous:

Jumala, näytä minulle rakastavat kasvosi!