Jae jakeelta: Psalmi 1:3

Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.

Puu on Raamatun keskeisiä vertauskuvia. Luomiskertomuksessa Elämän puu kuvaa Jumalan hyvää suunnitelmaa ihmisen varalle. Sen vastakohtana Hyvän ja pahan tiedon puu edustaa ihmisen halua elää omaehtoisesti, Jumalasta riippumattomana.

Jeesus viittaa kahteen puuhun vuorisaarnassa: ”Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä” (Matt 7:17) – ja toteaa, että huono puu kaadetaan huonojen hedelmien takia. Paavali toteaakin, että kerran ”tieto katoaa”, kun ”täydellinen tulee” (1. Kor 13). Tiedon puu ei tuo ihmistä Jumalan luo; tarvitaan elämän puu, lihaksi tullut Jumala, Jeesus Kristus. Kristinuskossa ei syvimmältään ole kyse sen tietämisestä mikä on hyvää ja pahaa, vaan kiinnittymisestä ”elämän lähteeseen”.

Alkutekstin ilmaus palge majim ”vesipurot” tai ”vesilähteet” viittaa paikkaan, johon vettä virtaa itsestään jatkuvasti lisää niin että elämä pysyy yllä. Jeesus sanoo: – Joka uskoo minuun, hänen sisimästään kumpuavat elävän veden virrat (Joh. 7:38). Vesipuro, jonka ääreen siunattu ihminen on ”istutettu”, on Jeesus itse, joka asuu uskovan sisimmässä. Näkyvä uskonnollisuus, muodollinen kirkon jäsenyys tai ulkoinen auktoriteetim kunnioitus ilman sisäistä Jumalan tuntemista ovat kuin ”kannettua vettä”: se ei lopulta riitä. Siunauksen salaisuus on se, että olemme kuuliaisia Jumalan Sanalle, jonka hän on kylvänyt sydämiimme. Silloin ”menestymme”.

”Menestyä” (hepr. tsalach) tarkoittaa oikestaan ”onnistua”, ”saattaa kunnialla loppuun”, ”tehdä täysikasvuiseksi”. Menestyminen mitataan lopputuloksen perusteella. Kun Jesaja kirjoittaa: Katso, minun palvelijani menestyy: hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri (Jes. 52:13), on kyseessä johdanto ennustukseen Kristuksen kärsimyksistä. – Kärsimys on menestymistä silloin, kun se saa aikaan myönteisen lopputuloksen: Jeesus sovitti syntimme, siis menestyi. Vastaavasti ulkoinen onni ja menestys ovat tappiota silloin, kun lopputulema on ei-toivottu. Paavali kirjoittaa:

Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. (Fil. 3:7-8).

Kysymys itselle:

Mitkä asiat elämässäni näen tappiona tai menestyksen esteinä? Mitä myönteisiä tarkoituksia niillä voisi olla Jumalan suunnitelmassa?

Rukous:

Jumala, kun sallit minulle vastoinkäymisiä, auta näkemään myös niihin kätkeytyvät siunaukset.