Jae jakeelta: Psalmi 1:5

Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa.

”Saavat tuomionsa” – eivät kestä tuomiolla, eivät nouse ylös. Tässä käytetty sana kuum ”nousta” esiintyy VT:ssa toistuvasti merkityksessä ”tehdä liitto”. Tässä tarkoitetut ”väärintekijät” eivät siis ole Jumalan liiton piirissä, Jumalan seurakunnalle annetut lupaukset eivät koske heitä.

Sana kuum assosioituu myös unesta tai kuolleista heräämiseen. Kun Jeesus herätti Jairoksen tyttären (Mark 5:38), on kreikkalaisen alkutekstin lomassa toistettu hänen aramenankieliset sanansa: Talita kuum – ”tyttö, nouse!” Jeesuksen kuolleista herättämiset ja hänen ylösnousemuksensa ennakoivat Jumalan liiton huipennusta, kuolleiden ylösnousemusta aikojen lopulla.

”Vanhurskaiden joukko” – tai ”oikeamielisten seurakunta” – on Psalmeissa usein toistuva ilmaus, joka viittaa ”tosi Israeliin” – vastakohtana yhtäältä pakanakansoille, toisaalta Jumalasta luopuneille israelilaisille. Vielä tänään emme tiedä ketkä kaikki kuuluvat tähän joukkoon, sillä tuomiota ei ole langetettu. Sen sijaan tänään Jeesus sanoo meille: – Kuum! Siis: – Herää! Tule Jumalan luo! Jeesus tahtoo meidän sitoutuvan uuteen liittoon hänen veressään, joka vuodatettiin syntien anteeksiantamiseksi (Luuk. 22:20). Sen liiton lupaus kuuluu:

Jos olemme hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. (2 Tim. 2:11-13)

Kysymys itselle:

Olenko antanut elämäni Jeesukselle? Luotanko siihen, että Jumalan asettama liitto Jeesuksen veressä pitää ja pääsen kerran perille taivaaseen?

Rukous:

Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. (Ps 139:23)