Jae jakeelta: Psalmi 2:2

 

Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan? Psalmi 2:2

Edellisen jakeen kysymys fokusoidaan tässä kansojen johtajiin. Jumala on asettanut vallanpitäjät asemiinsa huolehtimaan kansojen hyvinvoinnista. Mutta jollei vallassa oleva ole aralla tunnolla Jumalan edessä, valta turmelee hänet väistämättä; hän korruptoituu ja alkaa tehdä päätöksiä itsekkäin perustein. Tällöin hän taistelee sitä Jumalan tarkoitusta vastaan, joka hänelle annetulla vallalla on. Jumalaton vallankäyttö johtaa lopulta järjestelmään, joka ei enää pyri kansalaisten hyvinvointiin vaan valtaapitäjien aseman pönkittämiseen. Paikallisesti tällaisia järjestelmiä on ollut ja on paljonkin; nykyteknologia mahdollistaa sellaisen muotoutumisen myös globalilla tasolla.

Tässä jakeessa lisäksi nostetaan Herran rinnalle hänen ”Voideltunsa”: hepreaksi Mashiah eli Messias, kreikaksi Khristos eli Kristus. Taistelu Jumalaa vastaan on viime kädessä taistelua hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta vastaan. Jeesus antoi palvelevan johtamisen ja uhrautuvan rakastamisen mallin, joka haastaa tänäkin päivänä valtapolitiikan itsestäänselvyyksiä radikaalilla tavalla. Valtaapitäjät kiistelevät monesta asiasta, mutta yhdestä he ovat liikuttavan yksimielisiä: Jeesuksen malli ei toimi reaalimaailmassa. Paitsi että he ovat väärässä, se on ainoa malli joka todella toimii – ja juuri siksi se on uhka erityisesti niille, jotka kulloinkin ovat vallankahvassa.

Meillä on onneksi monia tapoja taistella vallan väärinkäyttöä vastaan. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia siitä, että käytämme oikein sitä valtaa, joka itsellemme on uskottu. Esimerkiksi vanhemmilla on paljon valtaa lapsiinsa, opettajilla oppilaisiinsa ja niin edelleen. Varakkaammilla taloudellista valtaa ja sen tuomaa vastuuta. Suomalaisina meillä on myös monia etuoikeuksia, tietoa ja taitoja, joita voimme halutessamme käyttää koko ihmiskunnan hyväksi.

Kysymys itselle:

Mihin kaikkeen minulla on valtaa? Käytänkö sitä itsekkäästi vai pyyteettömästi yhteiseksi hyväksi?

Rukous:

Jumala, ohjaa niitä, jotka päättävät yhteisistä asioistamme, tekemään hyviä päätöksiä. Anna myös minulle viisautta ja rakkautta, kun teen päätöksiä, jotka vaikuttavat toisiin ihmisiin.