Jae jakeelta: Psalmi 2:3

 

”Me heitämme pois ikeemme,

katkomme orjuuden kahleet!”

Psalmi 2:3

 

Tässä vallanpitäjien yhteisessä julistuksessa huipentuu heidän korruptoituneisuutensa; he toteavat yhteistummin, ettei ole mitään jumalaa, periaatetta tai muuta auktoriteettia, joille he olisivat tilivelvollisia. He katsovat siis voivansa tehdä oman mielensä mukaisia päätöksiä tekemättä kenellekään tiliä.

Ajatus ihmisestä ylimpänä valtiaana ei ole uusi: jo Rooman keisari julisti itsensä Jumalaksi. Kristityt, jotka muutoin halusivat kunnioittaa Rooman lakeja, kieltäytyivät kumartamasta keisarin edessä. Näin he julistivat, ettei kukaan ihminen ole lain yläpuolella; jokainen on tilivelvollinen Jumalalle.

Meidän aikanamme ei ole pulaa Rooman keisarin esimerkkiä noudattavista päättäjistä. Mutta demokratiassa, jossa valta on periaatteessa kansalla, on jokaisen velvollisuus käyttää valtaa nöyrän tietoisena vastuustaan Jumalan edessä.

Jumalan syrjäyttämiseen valtiaan paikalta motivoi vapauden illuusio. Se syntyy, kun peilaamme Jumalaan kokemuksiamme ihmisten vallankäytön kohteena olemisesta. Koemme itsemme kahiltuiksi, kun joudumme sopeutumaan toisten ihmisten mielivaltaisiin oikkuihin. Koska luulemme Jumalan olevan ihmisten kaltainen, tavoittelemme vapautta myös hänen tahdostaan, ikään kuin hän orjuuttaisi meitä. Tämä ”vapaus” on kuitenkin tosiasiassa synnin orjuutta.

Vain Jeesuksen yhteydessä löytyy todellinen vapaus (Joh. 8:36); silloin olemme Jumalan lapsia, emme enää ”orjuuden ikeessä” (Gal 5:1). Ikeessä kyllä, mutta hyvässä sellaisessa. Ies kahden härän harteille asetettava vetolaite, jolla ne vetävät kuormaa tai maatalousvälinettä. Vanhempi ja vahvempi härkä kulkee ikeen alla tottuneesti ja opettaa samalla nuorempaa härkää. Jeesus sanoo:

”Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.” (Matt 11:29-30)

Kysymys itselle:

Mitä vapaus minulle merkitsee? Onko minulla todellinen vapaus Kristuksessa?

Rukous:

Jumala, kiitos, että olet vapauttanut minut synnin ja kuoleman vallasta Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta! Opeta minua elämään tosi vapaudessa – ja hylkäämään vapauden nimellä kulkeva orjuus.